< KTX ĐH quốc gia Việt Nam -TP.HCM
Chủ đầu tư:  
Địa điểm:
Huyện Dĩ An. Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.
Năm: 2010
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 16 tầng, 1 hầm

 

KTX ĐH quốc gia Việt Nam -TP.HCM

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP