< Thảo Điền Pearl
Chủ đầu tư:  SSG 2
Địa điểm:
12 Quốc Hương,  Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM
Năm: 2010
Diện tích đất:  12.855 m2
Diện tích sàn:  90.000 m2
Mô tả: 35 tầng, 2 hầm

 

Thảo Điền Pearl

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP