< Cao ốc IC South Saigon
Chủ đầu tư:  
Địa điểm:
Lô C17-1-1 khu A, Q.7, TP.HCM, Việt Nam.
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 22 tầng, 2 hầm

 

Cao ốc IC South Saigon

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP