< Chung cư Springlife
Chủ đầu tư:  
Địa điểm:
Bình Trưng Đông, Q.2, TP.HCM, Việt Nam.
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 18 tầng, 1 hầm

 

Chung cư Springlife

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP