< Chung cư Tân Hương
Chủ đầu tư:  
Địa điểm:
Tân Hương, Q.Tân Phú, TP.HCM, Việt Nam.
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 22 tầng, 1 hầm

 

Chung cư Tân Hương

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP