< Sài Gòn Gateway
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Azure City
Địa điểm:
139 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.1, TP.HCM, Việt Nam.
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  24.500 m2
Mô tả: 21 tầng, 2 hầm

 

Sài Gòn Gateway

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP