< Khách sạn Khatoco Liberty
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Khatoco - Liberty
Địa điểm:
07-09 Biệt thự, P.Lộc Thọ, TP.Nha Trang
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 18 tầng, 2 hầm

 

Khách sạn Khatoco Liberty

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP