< Trung tâm dữ liệu kỹ thuật cao
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần đầu tư Sao Việt
Địa điểm:
Khu T2-5, đường D1, KCNC TP.HCM, Vietnam
Năm: 2009
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả: 16 tầng, 1 hầm

 

Trung tâm dữ liệu kỹ thuật cao

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP