< KCN Song Tân – Đức Hòa III
Chủ đầu tư: CTCP Song Tân- Đức Hòa
Địa điểm:
Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An, Việt Nam
Năm: 2006
Diện tích đất: 306,7204 ha
Diện tích sàn:  
Mô tả:  

 

KCN Song Tân – Đức Hòa III

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP