< KCN Tân Đức (Tân Tạo 2)
Chủ đầu tư: CTCP Khu Công nghiệp Tân Tạo
Địa điểm:
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Năm: 2003
Diện tích đất: 1.000 ha
Diện tích sàn:  
Mô tả:  

 

KCN Tân Đức (Tân Tạo 2)

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP