< KCN kỹ thuật cao Sài Gòn- Đức Hòa
Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Sài Gòn (SGI)
Địa điểm:
Tỉnh Long An, Việt Nam
Năm: 2007
Diện tích đất: 2.200 ha
Diện tích sàn:  
Mô tả:  

 

KCN kỹ thuật cao Sài Gòn- Đức Hòa

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP