< Nongtha Public Park
Chủ đầu tư: CTCP Đầu tư Sài Gòn
Thiết kế chính:  
Địa điểm:
Vientiane, Lào
Năm: 2006
Diện tích đất:  
Diện tích sàn:  
Mô tả:  

 

Nongtha Public Park

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP