< Dự án Times Square
Chủ đầu tư: Công ty CP Quảng Trường Thời đại Việt Nam
Thiết kế chính: SCDA (Singapore)
Địa điểm:
TP.HCM, Việt Nam
Năm: 2007
Diện tích đất: 4.573 m2
Diện tích sàn: 74.948 m2
Số tầng: 45 tầng, 3 hầm

 

Dự án Times Square

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP