< Chung cư Tân Phước

Project Owner:

 
Location:
Tan Phuoc Ward, Dist 11, HCMC, Vietnam.
Project Year: 2010
Project Area:  
GFA:  
Description: 22 Stories, 2 BasementChung cư Tân Phước

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP