< Làng biệt thự Mang Den
Chủ đầu tư:  
Địa điểm: Xã Đăklong ,huyện Konplong, Tỉng Kontum, Việt Nam
Năm: 2007
Diện tích đất: 10ha
Diện tích sàn:
45.623 m2
Mô tả: Một khu villa, câu lạc bộ và những tiện ích công cộng khác

 

Làng biệt thự Mang Den

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP