< Khu tái định cư Bình Khánh 4200 hộ
Chủ đầu tư: Công ty phát triển Quốc tế Thế kỉ 21
Địa điểm: Phường Bình Khánh, Q.2, TP.HCM, Việt Nam
Năm: 2010
Diện tích đất: 302.204 m2
550.737 m2
Số tầng: 22-24 tầng
   

 

Khu tái định cư Bình Khánh 4200 hộ

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP