< Chung cư Thủy Lợi IV
Chủ đầu tư: Tổng công ty xây dựng Thủy Lợi 4 (CTCP)
Địa điểm: 205 đường Nguyễn Xí, Phường 26, Q.BT, TP.HCM, Việt Nam
Năm: 2008
Diện tích đất: 6.715,2 m2
GFA:
41.758,2 m2
Số tầng:  16 tầng, 1 hầm

 

Chung cư Thủy Lợi IV

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP