Dịch Vụ
Dịch Vụ

Công ty cổ phần Tư vấn Ánh sáng Phương Nam (anhsangphuongnam) được thành lập với những nhân sự chủ chốt từ những cán bộ có nhiều kinh nghiệm của công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) trong các lĩnh vực:
Thiết kế
         Bao gồm:
              Lập dự án đầu tư xây dựng
              Đánh giá hiện trạng, vị trí khu đất và công trình xây dựng
              Thiết kế toàn bộ: Thiết kế phương án
                                       Thiết kế cơ sở
                                       Thiết kế kỹ thuật thi công
 Tư vấn địa phương
 Thẩm tra thiết kế công trình
 Giám sát công trình
 Kiểm định chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng
 Quản ký dự án


Dịch Vụ

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP