Giới Thiệu

 

    Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam (anhsangphuongnam) được thành lập với những nhân sự chủ chốt từ những cán bộ có nhiều kinh nghiệm của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tổng hợp (NAGECCO) trong các lĩnh vực:
     - Quy hoạch
     - Thiết kế hệ thống hạ tầng
     - Thiết kế công trình dân dụng và công nghiệp
     - Giám sát thi công các công trình hạ tầng, dân dụng và công nghiệp.
     - Quản lý dự án.
     Với bề dày kinh nghiệm sẵn có, kinh nghiệm hợp tác làm việc giữa các bộ môn, các uy tín trong hoạt động tư vấn và sự thông hiểu luật pháp, tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành từ khi công tác ở NAGECCO kết hợp với sự năng động của một tổ chức trẻ, Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam (anhsangphuongnam) đã và đang thực hiện tốt những dự án lớn của các Chủ đầu tư trong và ngoài nước.
     Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam rất cám ơn sự giúp hỗ trợ của các Công ty, tổ chức, tập đoàn luôn gắn bó với chúng tôi, tạo cơ hội cho. Công ty Tư vấn Xây dựng Ánh sáng Phương Nam được tiếp tục làm việc với Qúy Công ty trong lĩnh vực tư vấn xây dựng như là:
     - Tập đoàn SSG
     - Công ty CP vốn Thái Thịnh
     - Tập đoàn Sai Gon Invest
     - Cùng các Công ty.
     Rất mong được hợp tác với các Qúy vị.
     Trân trọng.

 


     Tổng Giám đốc   

 

     ĐẶNG XUÂN BÌNH

Giới Thiệu

Thi?t k? bi?t th? Thi?t k? nh� ph?   Thi?t k? nh�

TƯ VẤN CHUYÊN NGHIỆP